MENU
MENU

Géothermie horizontale

NANCRAY | 2007
  • Type d’installation : Neuf
  • Installation tertiaire et collective : Non
  • PAC : FG SAVARA 6 mono C
  • Type d’émetteur : Plancher chauffant

PAC SAVARA 6 mono + plancher chauffant